S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

Info objednávky: +421 915 656 606, Tech. info: +421 911 536 336, Pracovná doba: Po - Pi: 08:15-12:00 - 13:00-15:30

Platby Kartou

 

Platba na účet VUB BANKY

 

Platba na účet FIO BANKY

 

 

Platba na účet TATRA BANKY

 

 Platba na účet ČSOB BANKY

 

 PayPal Platby

 

 

PREPRAVA DPD KURIÉROM

 

PREPRAVA GLS KURIÉROM

 

PLATBA KARTAMI CEZ TEYA BRÁNU

 

PLATBA KRYPTOMENAMI CEZ KRYPTOPAY

 

 

NÁKUP NA SPLÁTKY CEZ HOMECREDIT

 

Video produkty

 

KRYSTALEX NÁVOD

KRYSTALEX NÁVOD

FOSFOROVÉ PIGMENTY

FOSFOROVÉ PIGMENTY

 

Prezentácie

 

CANDY FARBY A KONCENTRÁTY

PERLEŤOVÉ ZRNÁ - METAL FLAKES

PERLEŤOVÉ ZRNÁ - METAL FLAKES

HOLOGRAFICKÝ LAK

 


  Ochranné pomôcky / Filtre k polomaskám

   

  Európska únia: Filtračná maska na tvár triedy 2 s certifikátom Conformité Européenne (FFP2 - trieda ochrany filtrov s predfiltrov P2)(95%) alebo trieda 3 (FFP3 - trieda ochrany filtrov a predfiltrov P3) (99,7%)

   

  Všetko čo je označené skladom - je reálne aj skladom. Ak potrebujete väčšie množstvá, dopytujte ich prosím pred objednávkou

   

  Podľa zákona č. 69/2020 v súvislosti s Covid-19 sa obmedzuje predaj respirátorov ffp2 a respirátorov ffp3 súkromným osobám okrem osôb a inštitúcií uvedených v zákone. Plné znenie zákona č. 69/2020 nájdete na konci stránky. Čestné vyhlásenie k nákupu nájdete tu. Zároveň Vám táto skutočnosť o obmedzení bude oznámená po priajtí Vašej objednávky.

  Usporiadať podľa 
  Výrobca  

   

  Naša cena EUR 1,70

  skladom

   

  Naša cena EUR 1,89

  skladom

   

  Naša cena EUR 2,99

  Čoskoro u nás
  akcia
  top produkt

   

  Naša cena EUR 3,59

  skladom


  Bežná cena: EUR 5,00

  Naša cena EUR 4,99

  skladom

   

  Naša cena EUR 4,99

  skladom
  akcia
  top produkt   

  Naša cena EUR 5,49

  skladom

   

  Naša cena EUR 8,59

  skladom

   

  Naša cena EUR 8,99

  skladom

   

  Naša cena EUR 8,99

  skladom

   

  Naša cena EUR 8,99

  skladom


   

  Naša cena EUR 9,99

  skladom
  akcia
  top produkt

   

  Naša cena EUR 10,99

  skladom
  novinka

   

  Naša cena EUR 11,99

  skladom

   

  Naša cena EUR 13,99

  skladom

   

  Naša cena EUR 14,99

  skladom

  6057 ABE1 - Filter pre plyny a organické výpary

   

  Naša cena EUR 14,99

  skladom
  akcia

   

  Naša cena EUR 15,99

  skladom

   

  Naša cena EUR 17,99

  skladom
  akcia

  6059 ABEK1 - Filter pre plyn a organické výpary

   

  Naša cena EUR 18,99

  skladom
  akcia

  3M 6100, Norma EN 140

   

  Naša cena EUR 23,99

  skladom

  3M 6200, Norma EN 140

   

  Naša cena EUR 23,99

  skladom
  akcia
  top produkt

  3M 6300, Norma EN 140

   

  Naša cena EUR 23,99

  skladom

  prachový a aerosolový P3 filter

   

  Naša cena EUR 23,99

  skladom

   

  Naša cena EUR 26,99

  skladom
  akcia
  top produkt

   

  Naša cena EUR 27,99

  skladom
  akcia
  top produkt

   

  Naša cena EUR 27,99

  skladom
  akcia
  top produkt

   

  Naša cena EUR 27,99

  skladom
  akcia
  top produkt

  akcia
  top produkt

  3M 4251 A1P2D, Norma EN 405, 10xNPK P/12xNPK P (výpary/častice)

   

  Naša cena EUR 30,15

  Čoskoro u nás

   

  Naša cena EUR 30,98

  skladom
  akcia
  top produkt

   

  Naša cena EUR 30,98

  skladom
  akcia
  top produkt

   

  Naša cena EUR 30,99

  skladom
  akcia
  top produkt

   

  Naša cena EUR 31,99

  skladom
  akcia
  top produkt

   

  Naša cena EUR 32,99

  skladom
  akcia
  top produkt

  akcia
  top produkt

  prachový a aerosolový P3 filter

   

  Naša cena EUR 34,99

  Čoskoro u nás

   

  Naša cena EUR 38,99

  Čoskoro u nás

  3M 7501, Norma EN 140

   

  Naša cena EUR 39,99

  skladom

  3M 7502, Norma EN 140

   

  Naša cena EUR 39,99

  skladom

  3M 7503, Norma EN 140

   

  Naša cena EUR 39,99

  Čoskoro u nás

   

  Naša cena EUR 43,99

  skladom
  akcia
  top produkt

  6099 ABE2P3 - Filter pre plyn a organické výpary

   

  Naša cena EUR 46,99

  skladom

  6098 AXP3R NR - Filter pre plyn a organické výpary

   

  Naša cena EUR 46,99

  skladom

   

  Naša cena EUR 47,99

  skladom
  akcia
  top produkt

   

  Naša cena EUR 47,99

  skladom
  akcia
  top produkt

   

  Naša cena EUR 49,99

  skladom
  akcia
  top produkt

   

  Naša cena EUR 49,99

  skladom
  akcia
  top produkt

   

  Naša cena EUR 50,99

  skladom
  akcia
  top produkt

   

  Naša cena EUR 50,99

  skladom
  akcia
  top produkt

   

  Naša cena EUR 59,99

  skladom
  akcia
  top produkt

   

  Naša cena EUR 78,99

  skladom
  akcia
  top produkt

   

  Naša cena EUR 139,99

  skladom
  novinka
  akcia
  top produkt

   

  Naša cena EUR 139,99

  skladom
  akcia

   

  Naša cena EUR 156,99

  skladom

   

  Naša cena EUR 158,99

  skladom
  novinka
  akcia
  top produkt

   

  Naša cena EUR 160,99

  skladom
  novinka
  akcia
  top produkt

   

  Naša cena EUR 161,99

  skladom
  novinka
  akcia
  top produkt

   

  Naša cena EUR 161,99

  skladom
  novinka
  akcia
  top produkt

   

  Naša cena EUR 180,99

  skladom
  novinka
  akcia
  top produkt

   

  Naša cena EUR 255,99

  skladom
  novinka
  akcia
  top produkt

   

  Naša cena EUR 559,99

  Čoskoro u nás
  novinka
  akcia
  top produkt

  ZBIERKA ZÁKONOV
  SLOVENSKEJ REPUBLIKY
  Ročník 2020
  Vyhlásené: 6. 4. 2020 Časová verzia predpisu účinná od: 18. 6.2020
  Obsah dokumentu je právne záväzný.
  69
  Z Á K O N
  z 3. apríla 2020
  o mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej
  nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v oblasti zdravotníctva a ktorým
  sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
  Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
  Čl. I
  § 1
  Tento zákon upravuje niektoré opatrenia a postupy v oblastiach, ktoré sú vo vecnej pôsobnosti
  Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „oblasť zdravotníctva“) v súvislosti
  s ohrozením verejného zdravia z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom
  SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky.
  § 2
  Zodpovednosť za správne delikty a za priestupky
  Osoba, ktorej z právnych predpisov v oblasti zdravotníctva vyplývajú povinnosti, ktorých
  porušenie je správnym deliktom alebo priestupkom, sa zodpovednosti za nesplnenie týchto
  povinnosti zbaví, ak preukáže, že v dôsledku uplatňovania právnych predpisov, rozhodnutí
  správnych orgánov a prijatých opatrení v súvislosti s výnimočným stavom,1
  ) núdzovým stavom2
  )
  alebo mimoriadnou situáciou v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu
  ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky
  (ďalej len „krízová situácia“), nemohla splniť povinnosti, ktorých porušenie je správnym deliktom
  alebo priestupkom podľa osobitných predpisov. Zbavením sa zodpovednosti za porušenie
  povinnosti nie je dotknutá povinnosť osôb túto povinnosť splniť po odpadnutí dôvodov, na základe
  ktorých sa osoba zbaví tejto zodpovednosti.
  § 3
  Rozhodovanie kolektívnych orgánov
  Kolektívne orgány príspevkových organizácií, rozpočtových organizácií, štátnych podnikov
  a neziskových organizácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky môžu
  v čase krízovej situácie používať korešpondenčné hlasovanie alebo umožniť účasť ich členov na
  zasadnutí takéhoto orgánu prostredníctvom elektronických prostriedkov, aj keď to nevyplýva z ich
  vnútorných predpisov alebo stanov. Korešpondenčného hlasovania alebo hlasovania
  prostredníctvom elektronických prostriedkov sa musia zúčastniť všetci členovia kolektívneho
  orgánu právnickej osoby, inak je hlasovanie neplatné.
  Strana 2 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 69/2020 Z. z.
  § 4
  Obmedzenie distribúcie osobných ochranných prostriedkov
  (1) Zakazuje sa počas krízovej situácie predávať alebo prevádzať osobný ochranný prostriedok,
  ktorý je určeným výrobkom podľa osobitného predpisu3
  ) a ktorý patrí do skupiny osobných
  ochranných prostriedkov rizikovej kategórie III podľa osobitného predpisu4
  ) a slúži na ochranu
  dýchacích orgánov pred látkami a zmesami, ktoré sú nebezpečné pre zdravie, a pred škodlivými
  biologickými faktormi podľa osobitného predpisu,5
  ) ktorý je filtračnou tvárovou polmaskou
  kategórie FFP2 s vydychovacím ventilom alebo filtračnou tvárovou polmaskou kategórie FFP3
  (ďalej len „osobný ochranný prostriedok“), inej osobe ako
  a) poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti,6
  ) ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť na území
  Slovenskej republiky,
  b) zdravotníckemu pracovníkovi,7
  ) ktorý vykonáva zdravotnícke povolanie na území Slovenskej
  republiky,
  c) orgánom štátnej správy alebo územnej samosprávy,
  d) právnickej osobe alebo fyzickej osobe-podnikateľovi, ktorá je podľa osobitného predpisu8
  )
  povinná zabezpečovať tieto osobné ochranné prostriedky a vykonáva práce uvedené v prílohe
  tohto zákona, pri ktorých je používanie týchto osobných ochranných prostriedkov nevyhnutné
  z dôvodu ochrany života a zdravia,
  e) právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá má uzatvorenú zmluvu o zabezpečení vykonávania
  prehliadok mŕtvych tiel s Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad
  pre dohľad“),
  f) právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorá poskytuje pohrebné služby na
  území Slovenskej republiky,
  g) zamestnancovi súdnolekárskeho a patologickoanatomického pracoviska úradu pre dohľad,
  h) osobe, pri ktorej na to existujú zdravotné dôvody,
  i) osobe, ktorá distribuuje tieto osobné ochranné prostriedky na území Slovenskej republiky
  a ktorá má sídlo alebo miesto výkonu podnikania na území Slovenskej republiky a ktorá tieto
  osobné ochranné prostriedky ďalej predáva alebo prevádza iba osobám uvedeným v písmenách
  a) až h).
  (2) Správneho deliktu sa dopustí právnická osoba a priestupku sa dopustí fyzická osoba, ktorá
  predá alebo prevedie osobný ochranný prostriedok v rozpore s odsekom 1.
  (3) Slovenská obchodná inšpekcia uloží pokutu od 1000 eur do 10 000 eur za správny delikt
  uvedený v odseku 2.
  (4) Slovenská obchodná inšpekcia uloží pokutu od 500 eur do 1000 eur za priestupok uvedený
  v odseku 2.
  (5) Pokutu podľa toho zákona možno uložiť do dvoch rokov odo dňa, keď Slovenská obchodná
  inšpekcia zistila porušenie zákazu podľa odseku 1, najneskôr však do piatich rokov odo dňa, keď
  bol zákaz porušený.
  (6) Pri ukladaní pokút sa prihliada na závažnosť porušenia povinností a na čas trvania.
  (7) Pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu.
  (8) Na konanie o ukladaní pokút podľa tohto zákona sa vzťahuje správny poriadok.
  69/2020 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 3
  (9) Zdravotné dôvody pre výnimku podľa odseku 1 písm. h) a podrobnosti o preukazovaní týchto
  zdravotných dôvodov ustanoví Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky všeobecne
  záväzným právnym predpisom.
  Čl. II
  Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním
  zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 82/2005 Z. z.,
  zákona č. 350/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona
  č. 282/2006 Z. z., zákona č. 518/2007 Z. z., zákona č. 662/2007 Z. z., zákona č. 489/2008 Z. z.,
  zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 345/2009 Z. z., zákona č. 132/2010 Z. z., zákona
  č. 133/2010 Z. z., zákona č. 34/2011 Z. z., zákona č. 172/2011 Z. z., zákona č. 313/2012 Z. z.,
  zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 160/2013
  Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 365/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona
  č. 204/2014 Z. z., zákona č. 53/2015 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z.,
  zákona č. 422/2015 Z. z., zákona č. 428/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona
  č. 167/2016 Z. z., zákona č. 317/2016 Z. z., zákona č. 386/2016 Z. z., zákona č. 257/2017 Z. z.,
  zákona č. 351/2017 Z. z., zákona č. 61/2018 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 109/2018
  Z. z., zákona č. 156/2018 Z. z., zákona č. 192/2018 Z. z., zákona 287/2018 Z. z., zákona
  č. 374/2018 Z. z., zákona č. 139/2019 Z. z., zákona č. 231/2019 Z. z., zákona č. 383/2019
  Z. z. a zákona č. 398/2019 Z. z. sa dopĺňa takto:
  § 4 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
  „(7) Zdravotná starostlivosť je poskytnutá správne aj vtedy, ak je poskytnutá podľa odseku 3
  druhej vety a zároveň preukázateľne v príčinnej súvislosti s výnimočným stavom, núdzovým
  stavom alebo mimoriadnou situáciou pri jej poskytovaní nemohli byť splnené minimálne
  požiadavky na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov
  zdravotníckych zariadení podľa osobitného predpisu.7e)“.
  Čl. III
  Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení
  niektorých zákonov v znení zákona č. 140/2008 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona
  č. 540/2008 Z. z., zákona č. 170/2009 Z. z., zákona č. 67/2010 Z. z., zákona č. 132/2010 Z. z.,
  zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 172/2011 Z. z., zákona č. 470/2011 Z. z., zákona
  č. 306/2012 Z. z., zákona č. 74/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z.,
  zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 403/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016
  Z. z., zákona č. 355/2016 Z. z., zákona č. 40/2017 Z. z., zákona č. 150/2017 Z. z., zákona
  č. 289/2017 Z. z., zákona č. 292/2017 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z. a zákona č. 475/2019
  Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
  1. V § 4 ods. 1 písm. g) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová:
  „počas výnimočného stavu, núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie (ďalej len „krízová
  situácia“) pri ohrození verejného zdravia nariaďuje ďalšie opatrenia, ktorými môže zakázať
  alebo nariadiť ďalšie činnosti v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas“.
  2. § 16 sa dopĺňa odsekmi 36 až 39, ktoré znejú:
  „(36) Počas krízovej situácie sa nevydávajú osvedčenia o odbornej spôsobilosti na činnosti
  uvedené v § 15.
  (37) V čase krízovej situácie sa osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s veľmi
  toxickými látkami a zmesami a s toxickými látkami a zmesami podľa § 15 ods. 3 písm. a) a na
  prácu s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie a na prácu s prípravkami na
  reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie podľa § 15 ods. 3 písm. b) nahrádza
  Strana 4 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 69/2020 Z. z.
  a) dokladmi o vzdelaní a odbornej praxi podľa odseku 9 písm. a) a odseku 10 písm. a),
  b) dokladom o odbornej príprave podľa odseku 9 písm. b), odseku 10 písm. b) a odseku 20
  vykonanej dištančnou formou od vzdelávacej inštitúcie, ktorá uskutočňuje akreditovaný
  vzdelávací program.
  (38) V čase krízovej situácie neplynie lehota na absolvovanie aktualizačnej odbornej prípravy
  podľa odseku 26 pre osobu, ktorá je držiteľom osvedčenia o odbornej spôsobilosti.
  (39) Doklady podľa odseku 37 je potrebné doplniť osvedčením o odbornej spôsobilosti podľa
  odseku 1 najneskôr do 90 dní od skončenia krízovej situácie.“.
  3. § 30 sa dopĺňa odsekmi 10 až 13, ktoré znejú:
  „(10) V čase krízovej situácie zamestnávateľ nie je povinný zabezpečovať povinnosti pri
  ochrane zdravia pri práci podľa odseku 1 písm. b) až o) a odsekov 2, 3, 6 a 9.
  (11) Zamestnávateľ je povinný plniť povinnosti pri ochrane zdravia pri práci bezodkladne po
  skončení krízovej situácie.
  (12) V čase krízovej situácie fyzická osoba – podnikateľ, ktorá nezamestnáva iné fyzické
  osoby a vykonáva prácu zaradenú do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie, nie je povinná
  zabezpečovať povinnosti pri ochrane zdravia pri práci podľa odseku 7 písm. a), c) až e).
  (13) Fyzická osoba – podnikateľ, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby a vykonáva prácu
  zaradenú do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie, je povinná plniť svoje povinnosti pri
  ochrane zdravia pri práci bezodkladne po skončení krízovej situácie.“.
  4. § 30a sa dopĺňa odsekmi 10 a 11, ktoré znejú:
  „(10) V čase krízovej situácie poskytovatelia pracovnej zdravotnej služby, ktorí sú držiteľmi
  oprávnenia na výkon pracovnej zdravotnej služby podľa § 30d, a poskytovatelia pracovnej
  zdravotnej služby, ktorí vykonávajú činnosť dodávateľským spôsobom pre zamestnancov
  vykonávajúcich prácu zaradenú do prvej alebo druhej kategórie podľa § 30c,
  a) nevykonávajú dohľad nad pracovnými podmienkami na pracoviskách zamestnávateľov
  podľa odseku 2 písm. a),
  b) nevykonávajú posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu výkonom lekárskych
  preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci podľa odseku 2 písm. b),
  c) vykonávajú poradenstvo zamerané na ochranu zdravia pri práci a predchádzanie vzniku
  chorôb z povolania a ochorení súvisiacich s prácou podľa odseku 2 písm. c) a so zameraním
  na mimoriadnu epidemiologickú situáciu v čase krízovej situácie najmä telefonicky alebo
  elektronickou formou; poradenstvo nemôžu vykonávať na pracoviskách zamestnávateľov.
  (11) Poskytovatelia pracovnej zdravotnej služby podľa odseku 10 vykonávajú zdravotný
  dohľad pre zamestnancov v rozsahu podľa § 30ad a § 30ab bezodkladne po skončení krízovej
  situácie.“.
  5. § 30e sa dopĺňa odsekmi 19 až 22, ktoré znejú:
  „(19) V čase krízovej situácie sa posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu na základe
  posúdenia zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia a výsledkov
  lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci nevykonáva u zamestnanca podľa odseku
  1 písm. a), u fyzickej osoby – podnikateľa, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby, podľa odseku
  1 písm. b) a u fyzickej osoby, ktorá sa uchádza o zamestnanie, podľa odseku 1 písm. c), ak
  v odseku 20 nie je ustanovené inak.
  69/2020 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 5
  (20) Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu sa musí vykonať u zdravotníckych
  pracovníkov, ktorí poskytujú zdravotnú starostlivosť v priamom ohrození života a zdravia
  v čase pandémie z dôvodu šírenia vysoko nebezpečnej nákazy.
  (21) V čase krízovej situácie sa čestným vyhlásením nahrádza
  a) posúdenie zdravotnej spôsobilosti fyzickej osoby, ktorá sa uchádza o zamestnanie, podľa
  odseku 1 písm. c), ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 3ca,
  b) potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti fyzickej osoby na vykonávanie epidemiologicky závažnej
  činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov, ktorého vzor je
  uvedený v prílohe č. 3cb.
  (22) Čestné vyhlásenie podľa odseku 21 sa musí nahradiť posúdením zdravotnej spôsobilosti
  na prácu alebo potvrdením o zdravotnej spôsobilosti fyzickej osoby na vykonávanie
  epidemiologicky závažnej činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín
  a pokrmov najneskôr do 90 dní od skončenia krízovej situácie.“.
  6. § 30g sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
  „(8) V čase krízovej situácie sa opätovné posúdenie zdravotnej spôsobilosti na prácu
  nevykonáva.“.
  7. § 31a sa dopĺňa odsekmi 17 a 18, ktoré znejú:
  „(17) V čase krízovej situácie
  a) špecializované pracoviská pracovného lekárstva a dermatovenerológie podľa odseku 2
  neposudzujú zdravotný stav fyzickej osoby na účely uznania alebo neuznania choroby
  z povolania a neuznávajú chorobu z povolania,
  b) príslušné orgány verejného zdravotníctva neprešetrujú pracovné podmienky a spôsob práce
  posudzovanej osoby pri podozrení na chorobu z povolania podľa odseku 4,
  c) nezasadá regionálna komisia, regionálna komisia na posudzovanie kožných chorôb
  z povolania podľa odseku 7 a celoslovenská komisia podľa odseku 9.
  (18) Špecializované pracoviská uznávajú chorobu z povolania bezodkladne po skončení
  krízovej situácie.“.
  8. § 31c sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
  „(8) V čase krízovej situácie sa opätovné posúdenie uznanej choroby z povolania alebo
  neuznanej choroby z povolania nevykonáva.“.
  9. § 41 sa dopĺňa odsekmi 18 a 19, ktoré znejú:
  „(18) V čase krízovej situácie
  a) odborná príprava na prácu pri odstraňovaní azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest
  zo stavieb podľa odseku 3 písm. c) sa vykoná dištančnou formou vo vzdelávacej inštitúcii,
  ktorá uskutočňuje akreditovaný vzdelávací program,
  b) neplynie lehota na absolvovanie aktualizačnej odbornej prípravy na prácu pri odstraňovaní
  azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb podľa odseku 15.
  (19) Doklad podľa odseku 18 písm. b) je potrebné získať najneskôr do 90 dní od skončenia
  krízovej situácie.“.
  10. § 52 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
  „(7) V čase krízovej situácie fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá
  Strana 6 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 69/2020 Z. z.
  vykonáva dezinfekciu a reguláciu živočíšnych škodcov ako profesionálnu činnosť podľa odseku
  4, oznamuje výkon každej takejto činnosti príslušnému orgánu verejného zdravotníctva
  najneskôr do 24 hodín po jej ukončení.“.
  11. V § 56 ods. 1 písm. f) sa za slovo „podľa“ vkladajú slová „§ 4 ods. 1 písm. g) alebo“.
  12. V § 56 ods. 2 sa na konci prvej vety pripája čiarka a tieto slová: „ak odsek 3 neustanovuje
  inak“.
  13. V § 56 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
  „(3) Za priestupok podľa odseku 1 písm. c) a f) spáchaný v čase krízovej situácie sa
  v blokovom konaní uloží pokuta do 1000 eur; tieto priestupky v blokovom konaní môžu
  prejednávať aj orgány Policajného zboru a obecnej polície.“.
  Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.
  14. V § 56 ods. 4 sa na konci prvej vety pripája čiarka a tieto slová: „ak odsek 3 neustanovuje
  inak“.
  15. V § 57 ods. 33 písm. a) sa za slová „pri ohrození verejného zdravia podľa“ vkladajú slová „§ 4
  ods. 1 písm. g) alebo“.
  16. Za prílohu č. 3c sa vkladajú prílohy č. 3ca a 3cb, ktoré vrátane nadpisov znejú:
  69/2020 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 7
  DynamicResources\a3c86aec-9757-461d-a24a-9b60ea8892e0_1.pdf „Príloha č. 3ca
  k zákonu č. 355/2007 Z. z.
  ČESTNÉ VYHLÁSENIE
  na posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu v čase krízovej situácie
  Meno a priezvisko: ……………………………………………………………………
  Dátum a miesto narodenia: ……………………………………………………………
  Bydlisko: ……………………………………………………………………...............
  Práca, ktorú bude vykonávať .........................................................................................
  čestne vyhlasuje, že
  1. bol/a dostatočne poučený/á o druhu a spôsobe práce, ktorú bude vykonávať (napríklad nočná
  práca, práca vo výškach, ručná manipulácia s bremenami a iné),
  2. bol/a dostatočne informovaný/á o zdraviu škodlivých faktoroch práce a pracovného prostredia,
  ako aj o zdravotnom riziku, ktoré z práce vyplýva, a jeho následkoch na zdravie (napríklad hluk
  pri práci, používanie vibrujúcich nástrojov pri práci, nebezpečné chemické faktory pri práci,
  lokálna svalová záťaž pri práci, pracovné polohy a iné),
  3. je schopný/á túto prácu vykonávať,
  4. nezatajil/a závažné ochorenia, pre ktoré by nemohol/nemohla túto prácu vykonávať,
  5. je zdravotne spôsobilý/á na prácu, ktorú bude vykonávať,
  6. bol/a dostatočne poučený/á o zásadách bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
  7. v čase krízovej situácie sa nevrátil/a zo zahraničia.
  V ……………..……….. dňa …………………
  ……………………………..
  podpis
  Strana 8 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 69/2020 Z. z.
  Príloha č. 3cb
  k zákonu č. 355/2007 Z. z.
  ČESTNÉ VYHLÁSENIE
  na posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažnej
  činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov v čase
  krízovej situácie
  Meno a priezvisko: ……………………………………………………………………
  Dátum a miesto narodenia: ……………………………………………………………
  Bydlisko: ……………………………………………………………………...............
  Epidemiologicky závažná činnosť, ktorú bude vykonávať ...........................................
  čestne vyhlasuje, že
  1. bol/a dostatočne informovaný/á o epidemiologicky závažnej činnosti pri výrobe, manipulácii
  a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov, ktorú bude vykonávať,
  2. nezatajil/a žiadne prenosné ochorenie, ktoré by znemožňovalo výkon epidemiologicky
  závažných činností pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov,
  3. je zdravotne spôsobilý/á na výkon epidemiologicky závažných činností pri výrobe, manipulácii
  a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov,
  4. bol/a dostatočne poučený/á o zásadách bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
  5. v čase trvania krízovej situácie sa nevrátil zo zahraničia.
  Súčasne sa zaväzuje, že pri výkone epidemiologicky závažných činností pri výrobe,
  manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov bude
  a) dodržiavať zásady osobnej hygieny a prevádzkovej hygieny na pracovisku,
  b) uplatňovať pri práci znalosti potrebné k ochrane verejného zdravia v rozsahu upravenom v
  osobitnom predpise,*)
  c) mať pri sebe toto čestné vyhlásenie a na vyzvanie ho predloží orgánu verejného zdravotníctva,
  prípadne iným kontrolným orgánom, vykonávajúcim kontrolu podľa príslušných právnych
  predpisov.
  V ……………..……….. dňa …………………
  ……………………………..
  podpis
  69/2020 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 9
  *
  ) Príloha č. 1, bod VII. vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 209/2014
  Z. z., ktorou sa ustanovuje rozsah odbornej prípravy, rozsah požadovaných vedomostí pre
  skúšky odbornej spôsobilosti, podrobnosti o zriaďovaní a činnosti komisií na preskúšanie
  odbornej spôsobilosti, podrobnosti o skúške pred komisiou na preskúšanie odbornej
  spôsobilosti, obsah osvedčenia o odbornej spôsobilosti a rozsah aktualizačnej odbornej
  prípravy v znení vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 222/2018 Z. z.“.
  Strana 10 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 69/2020 Z. z.
  Čl. IV
  Zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení
  niektorých zákonov v znení zákona č. 244/2012 Z. z., zákona č. 459/2012 Z. z., zákona
  č. 153/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z.,
  zákona č. 393/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 167/2016 Z. z., zákona č. 306/2016
  Z. z., zákona č. 41/2017 Z. z., zákona č. 257/2017 Z. z., zákona č. 336/2017 Z. z., zákona
  č. 351/2017 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 156/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z.,
  zákona č. 192/2018 Z. z., zákona č. 374/2018 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z. a zákona
  č. 383/2019 Z. z. sa dopĺňa takto:
  1. V § 20 sa odsek 1 dopĺňa písmenom j), ktoré znie:
  „j) prípravu, uchovávanie a výdaj dezinfekčných prostriedkov a antiseptík.“.
  2. V § 24 ods. 3 sa za slová „kozmetické výrobky,“ vkladajú slová „dezinfekčné prostriedky,
  antiseptiká,“.
  3. § 128 sa dopĺňa odsekmi 8 až 11, ktoré znejú:
  „(8) Ministerstvo môže počas vyhláseného výnimočného stavu, núdzového stavu alebo
  mimoriadnej situácie vydať rozhodnutie, ktorým v nevyhnutom rozsahu a na nevyhnutný čas
  a) zakáže vývoz
  1. humánneho lieku, ktorého výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, alebo humánneho
  lieku, ktorý nie je zaradený v zozname kategorizovaných liekov,
  2. zdravotníckej pomôcky,
  3. diagnostickej zdravotníckej pomôcky in vitro alebo
  4. dietetickej potraviny, ktorá je zaradená v zozname kategorizovaných dietetických potravín,
  b) obmedzí výdaj humánneho lieku, zdravotníckej pomôcky, diagnostickej zdravotníckej
  pomôcky in vitro alebo dietetickej potraviny, ktorá je zaradená v zozname kategorizovaných
  dietetických potravín,
  c) upraví predpisovanie humánnych liekov, zdravotníckych pomôcok, diagnostických
  zdravotníckych pomôcok in vitro alebo dietetických potravín,
  d) upraví výdaj liekov, zdravotníckych pomôcok, diagnostických zdravotníckych pomôcok in
  vitro alebo dietetických potravín.
  (9) Na vydanie rozhodnutia podľa odseku 8 sa nevzťahuje správny poriadok. Výrok
  právoplatného rozhodnutia je záväzný pre každého.
  (10) Proti rozhodnutiu podľa odseku 8 nie je prípustný opravný prostriedok. Rozhodnutie
  nadobúda účinnosť v deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia na webovom sídle ministerstva.
  (11) Právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorá koná v rozpore s rozhodnutím
  vydaným podľa odseku 8, sa dopustí správneho deliktu a ministerstvo jej za tento správny
  delikt uloží pokutu vo výške od 500 do 25 000 eur. Fyzická osoba, ktorá koná v rozpore
  s rozhodnutím vydaným podľa odseku 8, sa dopustí priestupku a ministerstvo jej za to uloží
  pokutu vo výške od 200 do 10 000 eur.“.
  Čl. V
  Zákon č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa dopĺňa
  takto:
  1. § 49 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:
  69/2020 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 11
  „(11) Počas výnimočného stavu, núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie (ďalej len
  „krízová situácia“) sa nevydáva osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie činností
  vedúcich k ožiareniu. Posúdenie zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie činností vedúcich
  k ožiareniu sa musí vykonať najneskôr do 90 dní od skončenia krízovej situácie.“.
  2. § 53 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:
  „(9) V čase krízovej situácie neplynie lehota na absolvovanie aktualizačnej odbornej
  prípravy.“.
  3. § 72 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
  „(4) V čase krízovej situácie sa posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie činnosti
  vedúcej k ožiareniu nevykonáva. Posúdenie zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie činností
  vedúcich k ožiareniu sa musí vykonať najneskôr do 90 dní od skončenia krízovej situácie.“.
  Čl. VI
  Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
  Zuzana Čaputová v. r.
  Boris Kollár v. r.
  Igor Matovič v. r.
  Strana 12 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 69/2020 Z. z.
  Príloha
  k zákonu č. 69/2020 Z. z.
  ZOZNAM PRÁC, PRI KTORÝCH JE POUŽÍVANIE OSOBNÝCH OCHRANNÝCH PROSTRIEDKOV
  NEVYHNUTNÉ Z DÔVODU OCHRANY ŽIVOTA A ZDRAVIA
  Práce, pri ktorých sa používajú osobné ochranné pracovné prostriedky, pretože sa pri ich
  vykonávaní vyskytujú nebezpečenstvá, ktoré môžu poškodiť zdravie, sú:
  1. práca s nebezpečnými látkami,
  2. práca v nádržiach, v obmedzených priestoroch, v priemyselných zariadeniach a priestoroch
  s nedýchateľným ovzduším, napríklad so škodlivinami alebo s nedostatkom kyslíka,
  3. práca v blízkosti sadzobne vysokej pece,
  4. práca v blízkosti plynových konvertorov a plynového potrubia vysokej pece,
  5. práca v blízkosti miesta odpichu vysokej pece s výskytom dymov obsahujúcich ťažké kovy,
  6. vymurúvanie pecí a lejacích panví s výskytom vysokej prašnosti,
  7. práce v zariadeniach s vysokou prašnosťou,
  8. likvidácia následkov havárií, pri zdolávaní požiarov,
  9. práca v šachtách, stokách a ďalších podzemných priestoroch súvisiacich s kanalizáciou,
  10. práca v mraziarňach s nebezpečenstvom úniku chladiaceho média,
  11. nanášanie náterových látok,
  12. ťažba, úprava a zušľachťovanie nerastov s vysokou prašnosťou,
  13. strojové brúsenie dreva,
  14. zdravotné vyšetrenie a ošetrenie,
  15. práca v archívoch.

   

  MWQ4Nm