S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

Info objednávky: +421 915 656 606, Tech. info: +421 911 536 336, Pracovná doba: Po - Pi: 08:15-12:00 - 13:00-15:30

Platby Kartou

 

Platba na účet VUB BANKY

 

Platba na účet FIO BANKY

 

 

Platba na účet TATRA BANKY

 

 Platba na účet ČSOB BANKY

 

 PayPal Platby

 

 

PREPRAVA DPD KURIÉROM

 

PREPRAVA GLS KURIÉROM

 

PLATBA KARTAMI CEZ TEYA BRÁNU

 

PLATBA KRYPTOMENAMI CEZ KRYPTOPAY

 

 

NÁKUP NA SPLÁTKY CEZ HOMECREDIT

 

Video produkty

 

KRYSTALEX NÁVOD

KRYSTALEX NÁVOD

FOSFOROVÉ PIGMENTY

FOSFOROVÉ PIGMENTY

 

Prezentácie

 

CANDY FARBY A KONCENTRÁTY

PERLEŤOVÉ ZRNÁ - METAL FLAKES

PERLEŤOVÉ ZRNÁ - METAL FLAKES

HOLOGRAFICKÝ LAK

 


  » Reklamačný poriadok
  Reklamačný poriadok

   

  Reklamačný protokol - Stiahni tu

   

  Reklamácie sa riadia Občianskym Zákonníkom (pre fyzické osoby) na ochranu spotrebiteľa a Obchodným zákonníkom (pre právnické osoby). Tovar určený na reklamáciu je možné doručiť osobne (po predchádzajúcej telefonickej alebo e-mailovej dohode), poslať Slovenskou poštou alebo doručiť kuriérskou službou resp. prepravnou spoločnosťou na našu adresu Matej Baláž - Streetkolor.sk, Ždiarska 1446/19, 040 12, Košice 12, (nepreberieme reklamovaný tovar zaslaný na dobierku!!! ). Reklamovaný tovar musí byť čistý a musí byť k nemu priložený doklad o kúpe , alebo jeho kópia a reklamačný protokol s presným popisom závady. V prípade ak si to charakter tovaru vyžaduje, vyžadujeme taktiež kópiu dokladu o odbornej montáži . Reklamačná doba začína plynúť dňom doručenia tovaru na našu adresu. Počas reklamačnej doby nie je možné zapožičať zákazníkovi náhradný tovar.

   

  11. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

   

  Odstúpenie od zmluvy - protokol - Stiahni tu

   

  Ak je kupujúci fyzická osoba (Podľa zákona č.250/2007: Fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti zamestnania alebo povolania) - objednávka vykonaná prostredníctvom internetového obchodu má charakter spotrebiteľskej zmluvy, ktorá bola uzavretá pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku. V zmysle §7 - §10 zákona č. 102/2014 Z.z. je kupujúci oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14  dní odo dňa prevzatia tovaru. Prevzatím tovaru sa rozumie  podľa §7 písm. 4 zákona č. 102/2014 tovar, ktorý je prevzatý spotrebiteľom v okamihu, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru. Pokiaľ sa tovar dodáva oddelene, rozumie sa prevzatie posledného kusu zásielky. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii tovaru, predávajúceho a kupujúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené do sídla predávajúceho na náklady a nebezpečie kupujúceho. potrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Tovar nesmie byť použitý a musí byť nepoškodený. Tovar musí byť doručený predávajúcemu kompletný so všetkým príslušenstvom a kópiou dokladu o kúpe. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci. Tovar, ktorý je predmetom odstúpenia od zmluvy nesmie byť zaslaný formou dobierky. Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme  prevodom na účet a to najneskôr do 14 kalendárnych dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Odstúpiť od zmluvy nie je možné v prípade výroby a dodávky špeciálneho tovaru podľa požiadaviek zákazníka. Nie je možné vrátiť tovar, ktorý je dávkovaný objemovo alebo vážený váhovo. Vyrábaný, plnený, nalievaný a miešaný tovar. Pokiaľ dôjde k odstúpeniu od zmluvy zo strany maloobchodného zákazníka, jeho prípadná ďalšia objednávka bude odoslaná len na základe platby vopred na náš účet. V opačnom prípade táto objednávka nemusí byť akceptovaná.

   

  Kúpa tovaru, kde je konečným príjemcom živnostník, firma, organizácia / podnikateľ, ktorá pri objednávke uvádza svoje IČO, DIČ alebo IČ DPH sa neriadi občianskym zákonníkom a v tomto prípade nie je možné od kúpnej zmluvy jednostranne odstúpiť. To sa týka aj tovaru, ktorý si zákazník bez udania firemných údajov objedná na adresu firmy, pričom je zjavné, že ho bude používať pri výkone zamestnania ( napr. ochranný odev, pracovné pomôcky)

   

  V prípade vrátenia tovaru odstúpením od kúpnej zmluvy fyzickej osoby bude kupujúcemu vrátená celková kúpna cena tovaru vrátane poštovného. V prípade nevyzdvihnutia tovaru dodaného na dobierku bude Vaša prípadná budúca objednávka riešená len pri platbe vopred na účet.

   

   

  12. Možnosť alternatívného riešenia sporu

   

  Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci na žiadosť spotrebiteľa odpovie zamietavo alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovie vôbec, spotrebiteľ má právo podať návrh na alternatívne riešenie sporu (ďalej iba „ARS“). Formou ARS môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo zmluvy medzi spotrebiteľom a predávajúcim a spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa ustanovení §1 ods. 4 zákona č.391/2015 Z.z. a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20 Eur. Návrh na začatie ARS sa podáva k subjektu ARS podľa ust. § 3 citovaného zákona, a to za pomoci k tomu určenej platformy alebo formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č.1 citovaného zákona. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať uhradenie poplatku za začatie ARS, maximálne však do výšky 5 Eur s DPH. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má spotrebiteľ. Okrem ARS má spotrebiteľ právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný alebo rozhodcovský súd. Platforma na podávanie alternatívneho riešenia sporov, prostredníctvom ktorej môže spotrebiteľ podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu:

  http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi

  Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov nájdete na stránke Ministerstva hospodárstva SR:

  http://www.economy.gov.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/

   

  MWFkZWIyN